Permaform vingeklippes

I flere år har Permaform Materials hatt store problemer med å oppfylle plan— og bygningslovens krav i sine byggeprosjekter. Derfor har Sandnes kommune nektet selskapet ansvarsrett på flere områder.