Toner ned Pettersen

Dan Pettersen (31) hadde et betydelig våpenansvar i Nokas-saken, men deltok ikke under ranet og sto ikke Toska nært.