Uenige om tetthet på Priors tomt

Utbyggerne av Prior-tomta i Sandnes har gått med på å redusere antallet boliger fra 299 til 274. Byplanavdelingen vil ha vekk 100 til.