- Foreldre blir lurt

Politiet ønsker nær dialog med foreldre for å bekjempe en urovekkende rekruttering til narkomiljøet.