Føler seg lurt av fiskehandler

Tilbudet om nyfryst, filetert torsk for 100 kroner kiloen var så godt at Heidi Horpestad slo til. Først etterpå oppdaget hun at fisken var russisk og over ett år gammel.