4393 skrev under mot sykehjemskutt

Underskriftskampanjen mot kutt ved byens sykehjem klarte å samle inn 4393 underskrifter på noen få hektiske uker. Kravet er økte bevilgninger til sykehjemmene, straks.