- Ordne opp, eller steng

Fylkesmannen har bedt Gilde skjerpe rutinene etter fettutslippet på Forus— stranda i helgen.