Kreftforeningen legger ned

Kreftforeningens kontorer i Stavanger blir lagt ned i løpet av neste år. Ikke uten protester.