Søkte Dørum om å få bruke hasj

Stavanger-mannen ville dyrke cannabisplanter fordi han trengte hasj som medisin.