Kvinne uteble fra samfunnstraff, må sone fengsel i 10 måneder

120 dager av fengselsstraffen er betinget med en prøvetid på to år, fastslår Jæren tingrett.Det er Kriminalomsorgen region sørvest som i juni i år ba Jæren tingrett om fullbyrdelse av den subsidiære straffen.