Vurderte å grave en tunnel inn i Nokas

En periode funderte David Toska på muligheten for å grave en tunnel fra et kumlokk i bakgården og inn i Nokas-hvelvet, hevder Toska i sin egen forklaring.