Båt i drift var sannsynligvis tom - kan få etterspill