100.000 mobbes på jobb

100.000 arbeidstakere mobbes på jobben mens Bondeviks mobbeprosjekt fremdeles bare er en skriveøvelse for fagbyråkrater.