Lokale barnehager kan bli tatt ut i streik fra midnatt

Seks private barnehager i Stavanger og Sandnes kan bli tatt ut istreik hvis lønnsforhandlingene mellom Private BarnehagersLandsforbund (PBL), Utdanningsforbundet, KommunalansattesFellesorganisasjon og Fagforbundet ikke fører fram.