Ekspert slakter Nokas-rapport

Professor Terje Aven ved HiS har gått gjennom Scandpowerskonsekvensrapport om det nye Nokas-bygget. «Langt fra objektiv,» erhans karakteristikk.