- Bensinavgift-utredning er «litt for lur»

Sp-politikerne i fylkeskommunen vil ha en bedre utredning ombensinavgifter enn det som ligger på bordet til politikernetorsdag.