Hå er jumbo i læringsmiljø

Tiendeklassingene i Hå er fylkets minst motiverte og trives dårligst i skolen. Suldal topper statistikken over motivasjon og trivsel.