Friluftssenter åpner natursti ved Store Stokkavatn

Torsdag kl. 17.30 skal alt være på plass, og dermed kan Mississippi Friluftssenter åpne sin nye natursti i området rundt Dyrsnes.