Klepp beredskapskommune

Klepp er Rogalands kandidat til å bli årets beredskapskommune. Fylkesmannen har føreslått Klepp og har sendt forslaget til Direktoratet for sivilt beredskap.