Butikker i utkantene i stand til å overleve

Bølgen av utkantkjøpmenn som gir opp, ser ut til å ha avtatt. Nå er det én igjen på hver plass, og de ser ut til å klare seg.