Siste store utbyggingsområde

Søra Bråde er ett av Stavanger kommunes foreløpig siste store utbyggingsområder. Kommunen måtte kjempe lenge mot miljøverndepartementet for å få bygge ut jordbruksområdet.