- Endrer ikke rettspraksis

Norske domstoler kan fortsatt frifinne en tiltalt for straff, mendømme vedkommende til å betale erstatning i én og sammehovedforhandling, mener jussprofessor Jon T. Johnsen.