- Kuttene kan gjøre eldre sykere

Hjemmesykepleiere mener Sandnes kommune ikke ser helheten i eldreomsorgen, dersom de går inn for sjeldnere hjemmehjelp.