Stavanger og Randaberg kan bli med

Aksjon Jærvassdrag (AJV) kan bli utvidet fra seks til åtte kommuner, hvis Stavanger og Randaberg takker ja til formell deltakelse.