- Absurd å frata ham jobben som politimann

Politiet unnlot å gripe inn mot bordellvirksomhet. Dette kom fram irettssaken mot mannen som eide huset hvor utukten foregikk.