Lønner seg å søke barnehageplass raskt

Foreldre i Sandnes bør søke barnehageplass så tidlig som mulig. Får du ikke plass i hoved— opptaket, vil de som søker først bli prioritert i supplerings- opptaket.