- Uheldig å bygge ut skolen

Mens Smeaheia får 60 skoleplasser for lite i et tiårsperspektiv, står 270 plasser ledige på Lura og i Porsholen. Seniorrådgiver Sidsel Haugen er skeptisk til å bygge ut Smeaheia skole.