SEFO retter sterk kritikk mot Stavanger-politiet

SEFO retter sterk kritikk mot måten Stavanger-politiet håndterteinformasjonen de mottok før ranet av Nokas i april.