Hvitløksuke i 16 år

Hvitløksuken på Sting har siden 1989 blitt noe av en institusjon ibyens uteliv. I morgen braker det løs igjen med opptredener ogfotoutstilling.