Marina i Potteridokken

SANDNES: Kommunen gir midlertidig dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan slik at Potteridokken i Indre Vågen kan tas i bruk som marina.