Nøgd med barneavdelingane

Pårørande til dei yngste pasientane i Helse Vest set pris på gode legetenester og god standard på barneavdelingane, kjem fram i ei fersk spørjeundersøking.