Fylkesordføreren innkaller til krisemøte om Ryfast