Hå meir enn doblar investeringane

Hå satsar på eit toppår for investeringar neste år. 66 millionar går til skulebygg. Men kommunen har framleist flest elevar per lærar i Rogaland.