Nye bygg må tilpasses

Ved gjenoppbygging etter brannen i Nykirkebakken 2 og 4, må nybyggene tilpasses miljøet rundt. Husene er regulert til spesialområde bevaring.