Forbindelser til hjullaster-saken

Materialtyven fra Sandnes tilhører det samme miljøet som de to varetektsfengslede i den såkalte hjullaster-saken.