Meling vil ha flere småkraftverk

Stortingsrepresentant Siri Meling (H) støtter sine tidligere sambygdinger som vil ha en skånsom utbygging av Bjerkreimsvassdraget.