Omstridt hus snart ferdig

Kommunaldirektør for kultur og byutvikling Halvor S. Karlsen innstilte på nei, men Høyre og Frp ga dispensasjon til kjempehuset.