19 millioner til skoleveier

Klepp, Time, Hå, Rennesøy og Lund er tildelt millionbeløp til trafikksikring.