7000 kroner for p-plass i byen

— Landeveisrøveri, sier Tor Salte og Berit Elle. De trodde de skulle betale 1488 kroner for boligsoneparkering, men for dem som bor og driver i sentrum, er prisen 7068 kroner i året.