Nære relasjoner er viktigst mot selvmord

Forholdet mellom sykepleier og en person som har forsøkt å begå selvmord, har avgjørende betydning, viser nyere forskning.