• Gravlunden på Soma. Pål Christensen

Hvor lenge skal kommunen stelle gravene?

Sandnes kommune vil ikke lenger inngå langvarige avtaler for stell av graver, men politikerne vil opprettholde ordningen.