Sjødin slakter veterinærråd

Avgjørende uttalelse fra Det veterinærmedisinske rettsråd i saken mot dyrlege Freddie Helgesen hviler på ensidighet og feil, hevder advokat Arvid Sjødin.