Opptil 1 av 5 ulykker skyldes trøtte sjåfører

For lange skift og mye overtid kan få katastrofale konsekvenser.