Fem andre veterinærer har brukt ulovlige medisiner