• SMITTE FRA FLÅTT BÆRER: Flåtten er bærer av flere bakterier og virus som kan gi sykdom hos både mennesker og dyr. Scanpix

Flere alvorlig syke av flått