• Tor Inge Jøssang

Overnattingsbygda i Lysefjorden

Lysebotn har snart flere overnattingstilbud enn fastboende.