• Odd Kristian Stokka

Aktor: Voldtektstiltalte må frifinnes

Påtalemyndigheten mener en annen gjerningsmann ikke kan utelukkes, og at den tiltalte 18-åringen derfor må frifinnes for voldtekt.