Ingen pjolter for nytt Pol

Kleppbuene kan nå handle børst i sin egen kommune.