Barn og unge er vinnerne

Til tross for stram økonomi, setter rådmannen i Sandnes av 552 millioner kroner de neste fire årene til å skaffe nye elevplasser og utvidelse av skolebygg, og for å få full barnehagedekning.