• Ronny Hjertås

Øver i Sandnes havn

Ikke oljesøl, bare framvisning av utstyr i Sandnes havn.